Sansning af mad

Du smager med alle dine sanser

Når du smager en smag, er det fordi dine sanser registrerer et stof/molekyles kemiske sammensætning.

Enhver smagsoplevelse er kompleks og individuel. Mange af dine sanser er i brug, når du smager på mad:

Synssansen: Du bruger synet, når du ser, hvordan maden ser ud.

Høresansen: Med din hørelse registrerer du madens lyd, når du tygger den.

Følesansen: Følesansen fortæller dig, hvordan maden føles inde i munden. Er den sprød, blød, sej eller måske stærk?

Lugtesansen: Lugtesansen åbner din verden for alle aromaerne i maden.

Spisesituationen påvirker din smagsoplevelse

Din oplevelse af smag hænger også sammen med, hvilken social sammenhæng du befinder dig i, hvilken kulturel baggrund du kommer fra, hvilke traditioner du har været vant til, og i hvilken grad du har tilvænnet dig forskellige smage i dit liv.

Også din psykiske og fysiske tilstand har betydning for din oplevelse. Er du mæt eller træt, fryser eller sveder du, er du i godt eller mindre godt humør, måske syg?

5000 smagsløg hjælper dig til at smage

Når du genkender et smagsstof, gøres det ved hjælp af særlige proteiner, smagsreceptorer, som findes i tungens smagsløg.

Vi har omkring 5000 smagsløg fordelt rundt omkring på tungen og i munden. Smagsløgene er placeret i grupper på ca. 50, og hvert smagsløg indeholder 50-150 smagsceller. Hver smagscellegruppe er hovedsaligt indstillet på at opfange én slags smag. De forskellige celler, som er følsomme overfor samme smag, samler signalerne i en enkelt nervefiber, der sender det samlede signal videre gennem kranienerverne til smagscentret i hjernen, som så ved, hvilken smag, munden er fuld af.

Smagsløgene kan du se, hvis du rækker tunge foran et spejl. Især de forreste svampelignende smagsløg er tydelige i form af små røde pletter eller forhøjninger på den forreste del af tungen. Farver du tungen blå med frugtfarve opløst i vand, træder smagsløgene tydeligere frem.

Smageevnen bliver svagere med alderen

Ikke alle mennesker smager lige intensivt. Jo flere smagsløg, jo bedre smageevne. De bedst udstyrede har op imod 30 pct. flere smagsløg end gennemsnittet. Ældre mennesker mister gradvis deres evne til at finsmage.