Oksekød og klima

køer der græsser på en mark
Foto udlånt af Landbrug & Fødevarer

Okse- og kalvekøds klimaaftryk

Okse – og kalvekød ligger ligesom andre drøvtyggende dyr i toppen i forhold til klimabelastning. Det skyldes i høj grad, at dyrene i forbindelse med deres fordøjelse bøvser og prutter meget og i den sammenhæng udleder en masse metangas. Metangas virker kraftigere end CO2 på klimaet.

Udover udledningen af metangas kræver det også store mængder foder at opdrætte slagtekvæg. Næsten 80 % af den danske landbrugsjord bliver brugt på at dyrke foder til husdyr. Produktionen af dette foder tæller med i klimaregnskabet og gør kødproduktionen “dyrere” i forhold til udledning af CO2.

Her kan du se forskellige kødtypers klimaaftryk.

Forskel på aftryk fra kød- og malkekvæg

Der er forskel på klimaaftrykket for hhv. kød- og malkekvæg. Det skyldes, at kødkvæg udelukkende opdrættes med henblik på slagtning, hvor malkekvæg først og fremmeste bruges til produktion af mælk. Derfor tæller malkekoens CO2 udledning i løbet af livet med i mælkens CO2 regnskab.

Når koen ikke længere kan bruges som malkekvæg og slagtes, ender den typisk som hakkekød i køledisken. Fordi en stor del af dens CO2 udslip gennem livet allerede er talt med i produktionen af mælk, og kødet kategoriseres som et biprodukt, regnes kødets CO2 aftryk som meget mindre end slagtekvægets. Det er dog stadig meget større end fjerkræ og grisekød.

Det gør også en forskel om du vælger danskproduceret eller udenlandsk kvæg. Det skyldes i høj grad, at det danske produktionsapparat er veludviklet, så alle processer omkring køerne er optimerede ifht udledning.

Læs mere om de bæredygtige initiativer i kvægproduktionen i Danmark her.

Lidt men godt

Okse- og kalvekødet har nogle ernæringsmæssige kvaliteter og en smag, som gør, at det egner sig godt til mange retter og målgrupper. Især ældre, småtspisende og syge, der har et udpræget behov for lettilgængeligt protein, har gavn af at spise kød. Samtidig er vi også nødt til at tage hensyn til klimaet og kloden omkring os. Derfor er det vigtigt at vælge kvalitetskød og spise lidt men godt, fremfor store mængder. Kødet skal være prikken over i’et i måltidet.

Den genkendelige smag af oksekød kan også hjælpe mindre kendte  – og mindre klimabelastende – råvarer som bælgfrugter på vej, hvis de begge indgår i samme ret. Det kan fx være en måde at introducere bælgfrugter på over for børn – at putte bønner i kødsaucen.

Læs her om danskernes forbrug af kød og fjerkræ

Undgå at kødet ender som madspild

Fordi produktionen af kødet udleder så forholdsvis store mængder CO2, er det også den råvaregruppe, det er vigtigst, ikke ender som madspild. For så vil udledningen jo være til ingen verdens nytte. Så sørg altid for at bruge alt det kød, I køber og brug eventuelle rester i nye retter. Selvfølgelig med øje for fødevaresikkerhed.

Læs mere om madspild