Mærkning og sporbarhed

Mærkning og sporbarhed af okse- og kalvkød

Når du køber okse- og kalvekød i EU og herunder Danmark, kan du på indpakningen læse, hvor dyret er født, opvokset, slagtet og opskåret. Der udover kan du læse de specifikke autorisationsnumre for henholdsvis slagteri og opskæringsvirksomheden/erne. Det er lovpligtigt.

Er der tale om kalvekød, skal det også fremgå på pakken, om dyret var under 8 måneder eller mellem 8 og 12 måneder ved slagtning.

Læs mere om regler for obligatorisk mærkning

På pakken står også et unikt referencenummer. Det gør det nemlig muligt at spore pakken hele vejen fra køledisken, til slagterriet og den gård, dyret kommer fra.

Læs mere om sporbarhed i forhold til fødevaresikkerhed i Danmark

Læs mere om fødevaresikkerhed i Danmark

Frivillig mærkning

Udover de lovpligtige obligatoriske mærkninger, findes der også forskellige frivillige mærkninger, som ikke er lovpligtige men aftalt i branchen. Dem kan du læse mere om via nedenstående links.

Læs mere om frivillig mærkning af ungkvæg

Læs mere om frivillig mærkning af kødkvæg

Læs mere om frivillig mærkning af halalkød

en ko på en mark
Foto udlånt af Landbrug & Fødevarer