Dyrets opdrætsforhold og alder

For at give den bedste smagsoplevelse, skal dyr have den rette alder, når de slagtes. Udtjente gamle dyr smager ikke godt. Unge dyr fodret til dobbeltstørrelse på den halve tid, smager heller ikke godt.

Vælg dyr, der har haft tid til at vokse

Økologiske dyr har mere plads til at bevæge sig på og længere tid til at vokse sig slagtemodne end konventionelle dyr. Og det kan smages.

Nogle vælger økologiske kødprodukter, fordi de på den måde er med til at skabe bedre forhold for dyrene. Andre vælger det, fordi de økologiske produkter smager bedre.

Er du optaget af dyrevelfærd, så vælg dit kød med omhu. Der findes i dag mange forskellige dyrevelfærdsmærker på kød i Danmark. Ikke alle står dog for reel dyrevelfærd.