Hvis du vil vide mere

Litteratur

Fødevarer og Kvalitet – råvarer og forarbejdning – Nyt Teknisk Forlag – 1. udgave, 1. oplag 2007

Mad, 5. udgave 1994, Gad (Ingeborg Suhr Mad)