Dejen er æltet færdig, når…

Dej er færdigæltet, når den er så fleksibel, at du kan strække den så tyndt ud, at du næsten kan se gennem dejen og læse opskriften.

For lidt eller for meget æltning

For lidt æltning: Når mængden af indarbejdet luft er for lille, får brødet en mindre volumen og en grov krummestruktur.

For meget æltning: Glutenstrukturerne brister og det vand, der ellers var optaget i dejen, flyder frit. Det resulterer i, at bageevnen nedsættes.