ØKO-SKOLE 2: Landmændene fortæller

Sådan gør du: 

  • Læs teksten
  • Se filmen
  • Læs og drøft dilemmaerne med dine kollegaer

Læringsmål: En dybere viden om økologi, som kan videreformidles til gæster og modtagere af den økologiske mad.

1. Økologisk landbrug tager hensyn

Hvorfor vælger nogle landmænd at gå økologiens vej? Og hvordan drives et økologisk landbrug? Det er nogle af de spørgsmål, som du får svar på i denne del af ØKO-skolen.

Jorden, afgrøderne, dyrene og den omkringliggende natur behandles helt anderledes i et økologisk landbrug end i et konventionelt. Økologien tager nemlig hensyn til hele øko-systemet rundt om landbruget og lader landbruget indgå som en vigtig del af naturens kredsløb.

2. Film om økologisk landbrug

I denne video fortæller to forskellige økologiske landmænd om deres landbrug, og så forklarer en ekspert om vigtigheden af vild natur rundt om landbrugene.

Overvej: Hvornår har du sidst besøgt en økologisk landmand? Kender du en lokal landmand, der laver naturpleje? Vil det være muligt for dit køkken at købe kødet?

3. Dilemma

Er økologien mere eller mindre godt for klimaet?

Forskning viser, at økologisk og konventionelt landbrug har samme udledning af CO2e, hvis man måler belastninger pr. kg. produkt. Hvis resultaterne opgøres pr. hektar (arealenhed), præsterer økologisk produktion bedre end konventionelt på alle parametre.

Så økologi er altså ikke mere klimabelastende end konventionelt landbrug.

Økologiske landmænd bruger ikke energikrævende hjælpestoffer som kunstgødning og syntetiske pesticider. De har færre husdyr pr. hektar og arbejder med balancen mellem planteproduktion og husdyrproduktion, større selvforsyning og mindre transport af foder. Samtdig har de flere græsmarker, der er gode til at samle CO2 fra atmosfæren og via rødderne lagre kulstoffet (C) i jorden.

Økologi er udvalgt som et af flere vigtige virkemidler for klima i den grønne omstilling af landbruget. Landbrugets klimaaftale fra oktober 2021 indeholder et mål om at fordoble det økologiske areal i Danmark inden 2030, og EU-kommissionen har vedtaget et mål om, at 25 pct. af EU’s landbrugsareal skal være økologisk til 2030.

  • Hvordan kan vi ved at omlægge til økologi samtidig tage hensyn til klimaet i vores produktion?

  • Hvad er problemet, når der kun er fokus på grøn mad og ikke samtidig på økologi?

  • Hvilke værdier er vigtige for dig i forhold til den mad, du spiser?

Er du blevet nysgerrig…

Find popcornene frem, sæt dig godt til rette og brug 1,5 time på at få at indblik i, hvordan et landbrug, der samarbejder med naturen på fineste vis, fungerer.

Se filmen: Den største lille gård/ The biggest little farm på DR